Hồng Lĩnh: Xây dựng Đảng gắn liền với phát triển kinh tế, ổn định xã hội

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thị xã Hồng Lĩnh, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021.

Đảng bộ Hồng Lĩnh xác định xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế và ổn định xã hội

Đảng bộ Hồng Lĩnh xác định xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế và ổn định xã hội

Theo đó, năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Hồng Lĩnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, kinh tế - xã hội thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt kết hoạch đề ra. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 4.047 tỷ đồng tăng 10,6% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 101 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1,155 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ. Thu hút mới 10 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.621 tỷ đồng. Thành lập mới 34 doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân 6,4 tỷ đồng/doanh nghiệp. Trong công tác chỉnh trang đô thị với 84 công trình được triển khai thực hiện, có 8/8 tiêu chí đạt tiêu chí nâng cao chất lượng, đến nay có 49/59 tiêu chí đạt tiêu chí đô thị loại III; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,96 %.

Qua phân loại các tổ chức Đảng và đảng viên, có 6/27 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20/27 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Trong tổng số 3.439 đảng viên, 92,8% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 488 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2021, Đảng bộ thị xã xác định: Tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh từng bước đạt các tiêu chí đô thị loại III. Ưu tiên phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Trước mắt, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quan tâm đến đời sống Nhân dân, động viên thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để mọi người dân được đón Tết vui xuân vui vẻ và ấm áp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất