Đẩy mạnh hoạt động thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
Trong năm qua Khối thi đua Bộ KH&CN đã đạt nhiều thành khen thưởng. (Ảnh: TL)

Trong năm qua, Khối thi đua Bộ KH&CN đã đạt nhiều thành tích khen thưởng. (Ảnh: TL)

Theo đồng chí Đỗ Hồng Giang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Khối trưởng Khối thi đua cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), năm 2020 công tác thi đua khen thưởng của Bộ đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực đã tạo có sức lan tỏa rộng rãi trong tập thể công chức, viên chức và người lao động. Đây là nguồn sức mạnh tạo nên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Các phong trào thi đua đã huy động được sức mạnh của tập thể và đạt được các kết quả, cụ thể: Để triển khai chủ đề thi đua “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống” giai đoạn 2018 - 2020 của Bộ KH&CN, Khối thi đua Cơ quan Bộ đã xây dựng chủ đề thi đua xuyên suốt từ năm 2018 - 2020 là “Đoàn kết - kỷ cương - phối hợp hiệu quả”.

Các đơn vị trong Khối đã tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng phong trào thi đua của Khối và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Toàn thể cán bộ, công chức trong khối đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các quy định về công tác thi đua khen thưởng; nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3500/KH-HĐTĐKT ngày 26/9/2014 của Hội đồng thi đua-Khen thưởng Bộ KH&CN về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Đồng thời, các đơn vị thuộc Khối cũng rất tích cực triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với ba phong trào thi đua trọng tâm là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” hướng đến chủ đề “Đưa KH&CN về nông thôn”; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển với chủ đề “KH&CN đồng hành cùng doanh nghiệp” và “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Khối đã được đẩy mạnh. Việc xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị được chú trọng. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính, ứng dụng phần mềm quản lý và xử lý văn bản điều hành trong xử lý công việc; công chức, người lao động của đơn vị thường xuyên được tạo điều kiện cho tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong 05 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng của Khối thi đua Cơ quan Bộ đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, hoàn thành kế hoạch hằng năm và các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm đã đặt ra. Với những thành tích đóng góp trong giai đoạn 2015 - 2019, Khối thi đua Cơ quan Bộ đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: 14 Huân chương Lao động cho 05 tập thể và 09 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 05 lượt tập thể; 15 Bằng khen của Thủ tướng cho 15 cá nhân; 02 chiến sĩ thi đua toàn quốc; 17 lượt tập thể đã được nhận Cờ thi đua của Bộ; 171 Bằng khen của Bộ trưởng cho 28 lượt tập thể và 143 lượt cá nhân; công nhận 59 lượt tập thể Lao động xuất sắc và 39 lượt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Với tinh thần đoàn kết, các đơn vị thuộc Khối đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 như: các hoạt động chuyên môn, hoạt động phối hợp, công tác Đảng, đoàn thể, công tác tổ chức, cán bộ. Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh đã đem lại những hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển các phong trào thi đua của từng đơn vị và trong toàn Khối. Những kết quả đó đã tạo nên một bức tranh tổng thể về phong trào thi đua của Khối, góp phần làm sinh động thêm thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của Bộ KH&CN.

Tiếp nối những thành công trên, năm 2021 Khối thi đua Cơ quan Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước và các hoạt động đoàn thể, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thi đua khen thưởng.

Đặc biệt, năm 2021 ngoài việc tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ với chủ đề “Đổi mới sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”, 16 đơn vị trong Khối đã ký giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, phối hợp hiệu quả” với các nội dung như: triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua, khen thưởng theo Hướng dẫn của Hội đồng thi đua - Khen thưởng của Bộ; thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2021; đẩy mạnh công tác xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực theo quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động của từng đơn vị./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất