Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước
Ảnh minh họa: Bích Liên

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Bích Liên

Theo Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh: Năm 2020, được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020 và là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV.

Với ý nghĩa đó, toàn Cục đã nỗ lực thực hiện, triển khai tốt các kế hoạch công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật Cục đã hoàn thành 100% công tác xây dựng văn bản pháp luật, các đề án, dự án được giao và các nhiệm vụ quản lý thuộc phạm vi được phân công.

Hiện nay, Cục đang tích cực triển khai thực hiện dự án Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập Nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hoàn thành dự thảo hồ sơ “Nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Ba thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” và “Nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” để trình Bộ phê duyệt; Rà soát nội dung quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước lồng ghép trong quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Bên cạnh những nhiệm vụ được giao, Cục đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập trình Bộ gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường quốc hội để báo cáo Ủy ban thường vụ quốc hội về việc giám sát “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập gắn với bảo vệ và phát triển rừng”; Đôn đốc, hướng dẫn, gửi văn bản cho các địa phương chỉ đạo điều hành các hồ để đảm bảo nâng cao hiệu quả cắt, giảm lũ trong mùa lũ; xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thông tin giám sát tài nguyên nước nhằm kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân.

Đến nay, 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày. Nhờ có hệ thống này mà số liệu tại các hồ chứa trên 11 lưu vực sông đã được đồng bộ giúp cho công tác quản lý, giám sát được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, trong năm qua Cục Quản lý tài nguyên nước cũng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực. Tính đến tháng 12/2020, Cục đã tiếp nhận 39 thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến.

Cùng với đó, Cục đã ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Theo đó, tổng thời gian của các Quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày theo quy định xuống còn 40 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm từ 35 ngày theo quy định xuống còn 33 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép và giảm từ 20 ngày theo quy định xuống còn 17 ngày đối với quy trình cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.

Tính đến ngày 15/12, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 176 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó, có 30 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 121 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước biển; 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 22 giấy phép khai thác nước dưới đất và 2 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Về cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất, tính đến 12/12, Cục đã thẩm định và trình Bộ phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất; đã phê duyệt 701 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phải thu hơn 10.479 tỷ đồng, trong đó số tiền phải thu năm 2020 là 1.202 tỷ đồng…

Với những thành tích đã đạt được nêu trên, năm 2020, 06 tập thể trực thuộc Cục đã đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; tặng Bằng khen cho 06 cá nhân và tập thể trực thuộc Cục; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường” cho 01 cá nhân; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Cục đã bình xét, khen thưởng theo thẩm quyền cho cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình công tác và tham gia các phong trào thi đua ở đơn vị.

Nhấn mạnh năm 2021 là năm đặc biệt để tiếp tục triển khai hiệu quả lĩnh vực quản lý, Cục trưởng Châu Trần Vĩnh khẳng định Cục đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tiến tới phát triển bền vững, cụ thể: 

Xây dựng, trình phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Xây dựng chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Chú trọng giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, trước mắt ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng.

Thực hiện các giải pháp tổng thể để tăng cường khả năng trữ nước của những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của hạn hán. Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế điều phối, giám sát liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông với sự tham gia giám sát của cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên nước.

Nghiên cứu, thúc đẩy cơ chế chia sẻ, giải quyết tranh chấp, xung đột tài nguyên nước xuyên biên giới theo các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy và thông lệ quốc tế; trước mắt là cơ chế chia sẻ thông tin trong vận hành điều tiết nguồn nước; chủ động tham mưu chủ trương, đối sách của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác Mê Công, Mê Công - Lan Thương.

Năm 2021, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ đóng vai trò đầu tàu trong việc điều phối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất