Đảng bộ Cục QLTT Nghệ An: Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực
12
Đồng chí Nguyễn Văn Hường, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng điều hành Hội nghị (Ảnh: A.T)

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường đã lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng ủy đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến, tổ chức học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 4 Khóa XII của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong năm, không có đồng chí nào vi phạm Điều lệ Đảng, những điều cấm đảng viên không được làm.

Đối với công tác chuyên môn, đã lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bình ổn thị trường địa phương, phát triển an sinh xã hội.

Tại Hội nghị, đã có 05 ý kiến tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Cục, các giải pháp nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chất lượng tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác quản lý địa bàn, kiểm tra hoạt động Thương mại điện tử, Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng... để bổ sung vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

12

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020 đã được khen thưởng, biểu dương tại Hội nghị. (Ảnh: A.T)

Hội nghị cũng thống nhất xác định nhiệm vụ công tác năm 2021 đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của ngành; Tạo mọi điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn được giao quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ Cục trong năm 2020. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể quần chúng;

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020 đã được khen thưởng, biểu dương tại Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hường, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng nhấn mạnh các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại, trong sạch, vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống phần mềm phục vụ công tác của lực lượng Quản lý thị trường theo đúng lộ trình của Tổng cục.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất