Đông Anh (Hà Nội): Năm 2020 tăng trưởng kinh tế đạt 7,6%

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển – xã hội, phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 của huyện Đông Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Tám cho biết, năm 2020, kế hoạch tăng trưởng kinh tế của huyện đặt mục tiêu 10,2 - 10,5%, tuy nhiên đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề kinh tế, mặc dù vậy trong năm qua, giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn huyện ước tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 2.838 tỷ đồng, đạt 98% dự toán Thành phố giao và đạt 81% so với dự toán Huyện giao.  

Đông Anh phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Đông Anh phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Chương trình NTM nâng cao, đầu tư xây dựng Huyện thành Quận và các xã, thị trấn thành phường được tập trung quyết liệt. Đến nay, Huyện nay đã hoàn thành rà soát xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí hợp nhất của 3 Bộ chỉ tiêu và đã hoàn thành 30% các tiêu chí chưa đạt theo kế hoạch.

Cơ cấu các ngành kinh tế được chuyển dịch theo đúng định hướng, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 89,6%, ước đạt 137.648 tỷ 726 triệu đồng, tăng 8,1% so với năm 2019; thương mại - dịch vụ chiếm 9,1%, ước đạt 12.049 tỷ 635 triệu đồng tăng 3,4%; nông lâm nghiệp - thủy sản chiếm 1,3%, ước đạt ước đạt 2.069 tỷ 128 triệu đồng, tăng 2,9%. Cơ cấu nội ngành nông nghiệp duy trì với tỷ lệ trồng trọt chiếm 44,5%, chăn nuôi 55,5%.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 63.370 tỷ 623 triệu đồng, tăng 4,8% so với năm 2019. Giá trị nhập khẩu đạt 605 USD giảm 0,3% so với năm 2019; giá trị xuất khẩu năm 2020 ước đạt 139 triệu USD tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong năm 2020, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, nhất là đối với các công trình, dự án mục tiêu, chuyển tiếp, các công trình dự án trọng điểm của Huyện, trong đó Huyện đã khởi công xây dựng cụm 3 công trình trọng điểm; đã cấp được 387 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân, đạt 129% kế hoạch năm. Công tác giáo dục, văn hóa thông tin được quan tâm và có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo. Đến nay, trên địa bàn Huyện có 74,7% tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia; 97% thôn làng đạt danh hiệu Làng văn hóa, 98% Tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Các giải pháp hỗ trợ, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách được Huyện triển khai đồng bộ, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, công tác thi đua khen thưởng của huyện Đông Anh cũng đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả, với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học trong toàn Huyện. Nhiều phong trào thi đua đã được phát động và phát huy hiệu quả trong cuộc sống. Tiêu biểu như: Phong trào thi đua Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau;... cùng nhiều phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực khác đã được triển khai một cách hiệu quả và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua, toàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Anh sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như vào cuộc ngay từ đầu năm xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách đã được giao; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất để phục vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thành công; Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa khôi phục và duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Tiếp tục cải cách hành chính; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện là tiếp tục huy động có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp triển khai Bộ tiêu chí hợp nhất xây dựng huyện Đông Anh thành quận, huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” – ông Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất