Thực hiện tốt các giải pháp về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
Bí thư

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng Bộ VHTTDL năm 2020. (Ảnh: Bộ VHTTDL cung cấp)

Phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2020 ngành VHTTDL hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ. Công tác quản lý và phát triển văn hóa được quan tâm chỉ đạo, công tác quản lý lễ hội có nhiều tiến bộ, năm sau tốt hơn năm trước, không để xảy ra các hiện tượng phản cảm trong lễ hội, các chương trình nghệ thuật được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng miền.

Công tác quản lý gia đình được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Do tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, các hoạt động thể dục thể thao, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao đã giảm về số lượng và quy mô. Bộ VHTTDL đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á Sea Game 31, Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á Para Game lần thứ 11 tại Việt Nam. Về Du lịch, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID, khách quốc tế giảm nhiều, ngành du lịch đã tập trung khai thác thị trường nội địa. Du lịch Việt Nam đã vinh dự đạt 3 giải thưởng thế giới.

Đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, năm 2020 đảng ủy Bộ VHTTDL đã chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đúng thời gian, quy trình, quy định và đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong năm qua, đảng ủy cũng đã lãnh đạo, đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và quy định 101 ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên. Tư tưởng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ổn định, công tác tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, đặc biệt việc tuyên truyền, quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng Bộ VHTTDL năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Ảnh: Bộ VHTTDL cung cấp)

Công tác kiện toàn các tổ chức Đảng , kiện toàn cấp ủy, phát triển đảng viên, xét chuyển đảng chính thức, xét huy hiệu Đảng được tiến hành thường xuyên, đúng quy trình, quy định.Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng chi bộ dần đi vào nề nếp, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được triển khai có hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức đoàn thể, quần chúng…

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2021, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng, Đảng ủy Bộ VHTTDL cần tiếp tục phát huy, quán triệt, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương. Cần tăng cường phối hợp với ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ chỉ đạo các cơ quan trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời nỗ lực phấn đấu thi đua với tinh thần kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phản hồi

Các tin khác