Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội

*Thực hiện Kế hoạch số 01- KH/TBTT ngày 05/11/2019 của Tiểu Ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình vừa có Công văn số 33-CV/BTGTU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

ddđ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội

Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, bảng điện tử... tại địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 12A, các tuyến tỉnh lộ và tuyến đường trung tâm; trước cổng trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tăng cường tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt là những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên Cổng Thông tin điện tử, trang website, mạng xã hội của đơn vị mình quản lý; vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, Youtube, Mocha...); tập trung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái về Đảng, về tình hình đất nước trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác nhân sự Đại hội.

* Để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Công văn yêu cầu từ nay đến Đại hội các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tại địa phương, đơn vị mình từ ngày 20/01/2021 đến ngày 05/02/2021. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cần chú trọng thông tin về thành tựu đất nước qua 35 năm đổi mới, đặc biệt kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trên hệ thống phát thanh cơ sở ở xã, phường, thị trấn. Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên trang website, mạng xã hội của đơn vị quản lý; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về Đại hội trên các trang mạng cá nhân (Facebook, Zalo, Youtube, Lotus, Mocha, VCNet…). Tập trung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức Đại hội để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương và công tác nhân sự Đại hội.

Ảnh minh họa, Nguồn: nghean.dcs.vn

Ảnh minh họa, Nguồn: nghean.dcs.vn

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ưu tiên dung lượng, thời lượng các tin, bài, phỏng vấn, phóng sự chuyên sâu về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời đưa tin các hoạt động trước, trong và sau Đại hội….

Thông qua công tác tuyên truyền  để giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất