Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Du lịch và Vụ Thư viện; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Văn hoá dân tộc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như: Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hằng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ chính trị chung và đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội đất nước như: Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 cùa Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới 70 năm ngày (Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Trong 5 năm qua, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hàng chục Huân chương Lao động các hạng, Cờ Thi đua của Chính phủ trao tặng các tập thể và cá nhân; Chủ tịch nước trao tặng 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật; 186 nghệ sĩ nhân dân; 687 nghệ sĩ ưu tú; 66 nghệ nhân nhân dân; 1187 nghệ nhân ưu tú; 11 nhà giáo nhân dân; 15 nhà giáo ưu tú...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ khi chính thức được thành lập và đặc biệt trong 5 năm qua, đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xúc tiến, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao lên một tầm cao mới.

Trước tình hình đất nước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức, cơ hội đan xen, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy thành tựu, những bài học kinh nghiệm đạt được trong 5 năm qua, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, trong đó tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động văn hóa gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cả văn, thể, mỹ; tăng cường hơn nữa công tác gia đình. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao. Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác.

Các đại biểu dự trang nghiêm làm Lễ chào cờ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các Bộ, ngành dự Đại hội.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

.

.

Tại Đại hội, Tổng cục Du lịch và Vụ Thư viện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Vụ Văn hóa dân tộc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện các đơn vị.

9 đơn vị vinh dự được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III - dấu mốc quan trọng, một bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua, đề ra phương hướng, mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân, các tấm gương điển hình tiên tiến, chọn cử các cá nhân tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phản hồi

Các tin khác