Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội trường lớn Tỉnh ủy Hà Giang, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự Đại hội còn có lãnh đạo tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và 323 đại biểu đại diện cho hơn 70.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đối với tỉnh Hà Giang đang chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh 5 năm tới, định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đổng thời, góp ý vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

“Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, cổ cũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; đưa kinh tế - xã hội Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc” - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Trình bày báo cáo Chính trị, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh cho biết: Với sự linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể Nhân dân, Hà Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực, với mức tăng bình quân hằng năm 6,8%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 tăng 57,4% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 51,2% so với năm 2015. Bên cạnh đó, công tác lập và quản lý quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư và thực hiện có hiệu quả. 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhiệm kỳ qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Qua đó, đạt mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 4,5%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai quyết liệt. Đến nay, đã có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 143% chỉ tiêu Nghị quyết. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, phát triển theo hướng bền vững gắn với bảo tồn, phát huy giá trị tốt đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Qua đó, tăng trưởng du lịch bình quân đạt 16%/năm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng và phát triển khá, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,7%/năm. Ngoài ra, công tác quản lý tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai nghiêm túc…  Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác quân sự quốc phòng được củng cố, tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Để thực thắng lợi mục tiêu đề ra, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hà Giang quyết tâm thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Cụ thể: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ưu tiên nguồn lực sớm triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc kết nối từ cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; nghiên cứu, đề xuất đầu tư sân bay theo quy hoạch. Đầu tư nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường huyện, giao thông nông thôn đảm bảo bền vững. Đồng thời, phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, trước những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng: Hà Giang vẫn là tỉnh nghèo, khó khăn, quy mô kinh tế còn nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chưa phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chưa huy động được nhiều và đa dạng nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, liên kết sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo chuỗi giá trị chưa đạt hiệu quả. Một số tiêu chí xây dựng NTM chưa thật sự bền vững. Mặt khác, phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú, dịch vụ và hoạt động du lịch thiếu chuyên nghiệp. Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp, coi thi, kiểm tra và đánh giá kết quả thiếu thực chất, còn biểu hiện bệnh thành tích; công tác CCHC chưa thật sự hiệu quả…

Trước những khó khăn và thách thức đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Hà Giang là tỉnh vùng cao, biên giới, địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hà Giang phải quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Vì vậy, Hà Giang cần tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang trong tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gợi mở: Hà Giang cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, trọng tâm là phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế như: phát triển dịch vụ, du lịch, nông nghiệp hàng hóa. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 3 đột phá đã đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XVII. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, quán triệt phương châm giáo dục, đào tạo con người phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, xây dựng môi trường học thật sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện con người. Thực hiện tốt công tác y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới công tác y tế cơ sở; tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, kịp thời. 

“Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Hà Giang là rất nặng nề, đầy khó khăn và thử thách, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Hà Giang phải quyết tâm rất cao, cố gắng hơn nữa, chủ động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh cần xây dựng các chương trình cụ thể trên từng lĩnh vực, có lộ trình và bước đi rõ ràng, lãnh đạo và tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Phát động các phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị tin tưởng, trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang phát huy truyền thông cách mạng, đoàn kết, kiên cường, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, quyết tâm đưa Hà Giang là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc” - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tin tưởng và kỳ vọng.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
 

Nhân dịp Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân lịch đã trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho những hộ nghèo và cựu chiến binh nghèo, người có công tại tỉnh Hà Giang./.