Hồng Ngự (Đồng Tháp): Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu vụ đột phá
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu tại Đại hội.
(Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Báo cáo kết quả tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã Hồng Ngự thực hiện cơ bản đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II đề ra. Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 2 năm, được công nhận đô thị loại III trước 7 năm và lập đề án trình cấp trên công nhận thị xã là thành phố trực thuộc tỉnh trước 10 năm so với lộ trình. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng lên. Dự kiến đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 49,5 triệu đồng, tăng hơn 1,75 lần so với 5 năm trước. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm thực hiện; các cấp ủy đảng đoàn kết thống nhất, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền…

Cấp ủy đảng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, thành lập Đảng ủy Khối các cơ quan, bổ sung kịp thời các chức danh chủ chốt còn khuyết; tổ chức bộ máy chính trị thị xã ngày càng tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 328 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của thị xã lên 2.726 đảng viên, chiếm 3,4% dân số (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ thị xã Hồng Ngự đề ra mục tiêu trong thời gian tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của chính quyền đô thị. Xây dựng thị xã Hồng Ngự “Năng động - văn minh - an toàn – thân thiện” hướng đến hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, sớm được công nhận thành phố và tiếp cận các tiêu chí đô thị loại II. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới... nhằm tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân thị xã Hồng Ngự đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Ngự gồm 37 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu của thị xã dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Ngự ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Ngự ra mắt Đại hội. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự khóa III. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội thống nhất đề ra như: thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng 10%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (theo giá thực tế); xây dựng xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, trọng tâm là xã Tân Hội; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn tiếp cận đa chiều) đến năm 2025 giảm còn dưới 3%; tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt trên 98%... Đồng thời phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp mới 250 đảng viên; phấn đấu hằng năm có từ 90% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, xác định 2 khâu đột phá và 8 giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã.

Phản hồi

Các tin khác