Tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho các cơ quan Đảng Trung ương
Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại của các cơ quan đảng ở Trung ương.

Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại của các cơ quan đảng ở Trung ương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật thông tin về tình hình thế giới, khu vực; phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại trong bối cảnh hiện nay và kết quả công tác đối ngoại Đảng 10 tháng đầu năm 2020. Hội nghị cũng phổ biến Hướng dẫn số 06-HD/BĐNTW ngày 29/6/2020 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể thực hiện Quy định về Lễ tân Đối ngoại Đảng ban hành theo Quy định số 02-Qđi/TW ngày 18/7/2018 của Ban Bí thư; hướng dẫn thực hiện các quy định mới liên quan đến công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc khi triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đối ngoại trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp và đề xuất các phương án giải quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Đảng trong thời gian tới, cần có sự phối hợp và nỗ lực của tất cả các cơ quan. Mỗi cơ quan muốn triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, trước hết, cần nắm rõ và thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Huy Tăng cũng đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị và bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, công tác lễ tân đối ngoại đảng, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế nói riêng và công tác đối ngoại đảng nói chung sẽ được triển khai thực hiện đúng quy định, bài bản và chuyên nghiệp hơn; góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại của Đảng ta trong tình hình mới./.

Phản hồi

Các tin khác