Đồng chí Nguyễn Văn Son

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Son

Ngày sinh: 9/11/1946

Quê quán: Xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác