Đồng chí Nguyễn Thế Trị


Họ và tên: Nguyễn Thế Trị

Ngày sinh: 19-8-1940

Quê quán: Xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác