Đồng chí Nguyễn Đức Kiên

Họ và tên: Nguyễn Đức Kiên

Ngày sinh: 15/3/1948

Quê quán: Xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác