Đồng chí Phạm Gia Khiêm

Họ và tên: PHẠM GIA KHIÊM

Ngày sinh: 06/8/1944

Quê quán: Xã Đức Thắng, Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa: VIII, IX, X.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.

Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 6/2006 đến 8/2011)

Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII

Trình lý luận chính trị: cao cấp

Trình độ học vấn: Tiến sỹ luyện kim

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

1967: Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

1971 - 1975: Nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành luyện kim tại Liên bang CHXHCN Tiệp Khắc.

1976 - 10/1996: Trưởng phòng Công nghiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng ủy Bộ.

11/1996: Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

7/1996: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII

1997: Đại biểu quốc hội khóa X, Phó Thủ tướng Chính phủ

2001: Tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

4/2006: Tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, được bầu vào Bộ Chính trị

6/2006 - 8/2011: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Phản hồi

Các tin khác