Đồng chí Quách Lê Thanh


Họ và tên: Quách Lê Thanh

Ngày sinh: 28-02-1947

Quê quán: Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác