Đồng chí Lê Huy Ngọ


Họ và tên: Lê Huy Ngọ

Ngày sinh: 14-8-1938

Quê quán: Xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác