Đồng chí Nguyễn Ánh Minh


Họ và tên: Nguyễn Ánh Minh

Ngày sinh: 15-7-1945

Quê quán: Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác