Đồng chí Bùi Quang Huy


Họ và tên: Bùi Quang Huy

Tên gọi khác: Chín Nhỏ

Ngày sinh: 20-11-1941

Quê quán: Xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác