Đồng chí Nguyễn Thị Hằng


Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Ngày sinh: 20-9-1944

Quê quán: Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác