Đồng chí Vũ Trọng Kim

Họ và tên: Vũ Trọng Kim

Ngày sinh: 23/3/1953

Quê quán: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI.

Phản hồi

Các tin khác