Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Minh

Ngày sinh: 15-8-1953

Quê quán: Xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI

Phản hồi

Các tin khác