Đồng chí Hoàng Bình Quân

Họ và tên: Hoàng Bình Quân

Ngày sinh: 16/6/1959

Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác