Đồng chí Ksor Phước

Họ và tên: Ksor Phước

Ngày sinh: 08/02/1954

Quê quán: Xã Ia Trok, huyện AyunPa, tỉnh Gia Lai

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI

Phản hồi

Các tin khác