Đồng chí Đào Đình Bình


Họ và tên: Đào Đình Bình

Ngày sinh: 06-02-1945

Quê quán: Xã Liêm Bão, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác