Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khanh

Ngày sinh: 15-7-1954

Quê quán: Xã Long Điền, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI.

Phản hồi

Các tin khác