Đồng chí Trương Quang Được

Họ và tên: Trương Quang Được

Ngày sinh: 10/02/1940

Ngày mất: 27/10/2016

Quê quán: xã Cẩm Kim, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX

Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX

Trưởng Ban Dân vận Trung ương (từ 1/2000 đến 5/2002)

Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XI.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

5/1952: Tham gia cách mạng, làm việc tại Xưởng quân giới Liên khu 5 (xã Ân Khánh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

1961: Ra Hà Nội học tiếng Nga chuẩn bị đi học đại học.

1962 - 1967: Học tập tại Trường Đại học Bách khoa Khác-cốp, Liên Xô (cũ). 2/5/1965, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

8/1967: Trở về nước, về Hải Phòng công tác tại Xí nghiệp Cơ khí 19/8; Nhà máy Cơ khí kiến thiết Hải Phòng và Sở Công nghiệp Hải Phòng.

1985 - 1989: Trưởng ban Công nghiệp của Thành ủy Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phụ trách công nghiệp.

1987 - 1989: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải phòng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VIII tại khu vực Thành phố Hải phòng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.

1989 - 1994: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX.

1994: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Năm 1996, khi chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, được bầu làm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

2/2000: Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

2001: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

2002: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XI.

2007: Nghỉ chế độ.


Phản hồi

Các tin khác