Đồng chí Chama Léa Điêu


Họ và tên: Chama Léa Điêu

Ngày sinh: 20-02-1948

Quê quán: Xã Phước Chiến, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác