Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm

Họ và tên: Nguyễn Khoa Điềm (Nguyễn Hải Dương) 

Ngày sinh: 15/4/1943

Quê quán: Thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX

Bí thư Trung ương Đảng IX

Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương khóa IX (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1955: Ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam.

1964: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó vào miền Nam hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên Huế; tham gia quân đội, xây dựng cơ sở của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, viết báo, làm thơ… cho đến năm 1975.

1975: Tham gia công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản; Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên – Huế. Đã tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III.

1994: Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin.

1995: Được bầu làm Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa V.

1996: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khoá X).

11/1996: Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin.

2001: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2001 - 2006).

Hiện đã nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế./.

Phản hồi

Các tin khác