Đồng chí Trần Thị Trung Chiến


Họ và tên: Trần Thị Trung Chiến

Ngày sinh: 16-01-1946

Quê quán: Xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, XI.

Phản hồi

Các tin khác