Đồng chí Nguyễn Thế Thảo

Họ và tên: Nguyễn Thế Thảo

Ngày sinh: 21/3/1952

Quê quán: Xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI.

Phản hồi

Các tin khác