Đồng chí Đỗ Bình Dương


Họ và tên: Đỗ Bình Dương

Ngày sinh: 25-02-1942

Quê quán: Xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác