Đồng chí Lê Nam Giới


Họ và tên: Lê Nam Giới

Năm sinh: 1947

Quê quán: Tỉnh Cần Thơ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác