Đồng chí Đào Trọng Thi

Họ và tên: Đào Trọng Thi

Ngày sinh: 23-3-1951

Quê quán: Xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI.

Phản hồi

Các tin khác