Đồng chí Nguyễn Minh Hiển


Họ và tên: Nguyễn Minh Hiển

Ngày sinh: 01-02-1948

Quê quán: Xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác