Đồng chí Niê Thuật

Họ và tên: Niê Thuật

Ngày sinh: 08/5/1956

Quê quán: Xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI.

Phản hồi

Các tin khác