Đồng chí Cù Thị Hậu


Họ và tên: Cù Thị Hậu

Ngày sinh: 01-10-1944

Quê quán: Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác