Đồng chí Hoàng Công Hoàn

Họ và tên: Hoàng Công Hoàn

Ngày sinh: 03-5-1959

Quê quán: Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác