Đồng chí Trương Mỹ Hoa


Họ và tên: Trương Mỹ Hoa

Tên gọi khác: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII, VIII, IX

Ngày sinh: 18-8-1945

Quê quán: Xã Bình Ân, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang

Chức vụ:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, VII, VIII, IX

Bí thư Trung ương Đảng khóa VII

Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XI

Ngày vào đảng: 21-5-1962

Ngày chính thức: 21-5-1963

Phản hồi

Các tin khác