Đồng chí Trần Hòa


Họ và tên: Trần Hòa

Ngày sinh: 05-6-1946

Quê quán: Xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác