Đồng chí Lê Minh Hương


Họ và tên: Lê Minh Hương

Ngày sinh: 03-10-1936

Quê quán: Xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX

Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác