Đồng chí Vũ Khoan


Họ và tên: Vũ Khoan

Ngày sinh: 07-10-1937

Quê quán: Huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX

Bí thư Trung ương Đảng khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác