Đồng chí Huỳnh Hữu Kha


Họ và tên: Huỳnh Hữu Kha

Ngày sinh: 25-01-1946

Quê quán: Xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác