Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ


Họ và tên: Vũ Ngọc Kỳ

Ngày sinh: 12-02-1946

Quê quán: Xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác