Đồng chí Nguyễn Hữu Luật


Họ và tên: Nguyễn Hữu Luật

Ngày sinh: 10-10-1947

Quê quán: Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác