Đồng chí Phạm Văn Long


Họ và tên: Phạm Văn Long

Ngày sinh: 15-12-1946

Quê quán: Xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác