Đồng chí Vũ Tiến Chiến

Họ và tên: Vũ Tiến Chiến

Ngày sinh: 01-6-1947

Quê quán: Xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác