Đồng chí Huỳnh Đảm

Họ và tên: Huỳnh Đảm

Ngày sinh: 30/12/1948

Quê quán: phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác