Đồng chí Hoàng Xuân Cừ

Họ và tên: Hoàng Xuân Cừ

Ngày sinh: 12-12-1946

Quê quán: Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác