Đồng chí Hoàng Văn Nghiên


Họ và tên: Hoàng Văn Nghiên

Ngày sinh: 18-01-1941

Quê quán: Xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác